Reglament ’17

Art. 1.- La Crono Caro 2017 és una cronoescalada cicloturista oberta a tots els ciclistes federats i no federats majors de 18 anys.

La Crono Caro 2017 és una prova contrarellotge oberta a tots els públics i que es desenvoluparà en tot moment per carreteres tallades al trànsit rodat, la qual cosa significa que cada ciclista no es trobarà amb cap vehicle durant la ascensió al port; tot i així, cada participant haurà d’extremar les precaucions durant tot el recorregut, respectant sempre el codi de circulació, circulant pel carril de pujada del Port. La Crono Caro està organitzada per CronoCaro Events, amb la col·laboració dels Ajuntaments de Tortosa i Roquetes, així com pel Parc Natural dels Ports.

Es pot participar a la Crono Caro 2017 amb els següents tipus de bicicleta: carretera, MTB, e-bike, tandem, fixed o plegable. Hi haurà classificacions segons el tipus de bicicleta.

Art. 2.- La Crono Caro 2017 tindrà la sortida oficial del recorregut amb el primer participant a les 09:30h del diumenge 17 de setembre. En un recorregut de 8,4 kilòmetres amb arribada al Port – mirador Portell del Cargol. Cada ciclista participant sortirà desde una rampa tipus contrarellotge i amb una distància de sortida entre ciclistes de un minut.

Art. 3.- Els drets d’inscripció de la Crono Caro 2017 tenen un cost de:

· Ciclistes Federats 30€ – (20€, a partir del 11 de setembre i sense maillot)

· Ciclistes NO Federats 30€ + 5€ (llicència de dia)

Art. 4.- Per participar és obligatori estar en possessió de la corresponent llicència de ciclisme homologada per la UCI o FCC, o subscriure la llicència de dia amb l’assegurança proporcionada per l’organització. Són les úniques assegurances vàlides acceptades per les autoritats.

La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

Art. 5.- NOMÉS ES CONSIDERA UNA INSCRIPCIÓ VÀLIDA quan s’han abonat els drets d’inscripció. És a dir, NO EXISTEIX la possibilitat de preinscripció i pagament en recollir el dorsal. El pagament només es pot realitzar per Internet amb targeta de crèdit a través de la passarel·la de pagament segur proposada per l’organització a la pàgina web oficial de TicketOci i en els terminis de temps indicats per l’organització.

Art. 6.- Les inscripcions es realitzaran mitjança la passarel·la de pagament de Ticketoci i les devolucions es regiran en funció de les normes de contractació d’aquesta. En cas de fer un canvi de titular s’haurà de comunicar al mail cronocaro@gmail.com donant totes les dades necessàries del participant a substituir.

  • Cancelació inscripció abans del 31 de juliol 2017: retorn 20%
  • Cancelació a partir del 1 d’agost 2017: no retorn.

Art. 7.- La inscripció pel recorregut de la Crono Caro 2017 inclou maillot de gama alta Sportful (valorat en 70 €), dorsal, xip de control cronòmetre, bossa welcome pack, avituallaments, entrepà i beguda a l’arribada, servei mèdic, calentament previ amb bici spinning i una foto record.

Art 8.- La recollida de dorsals es realitzarà:

– Dissabte, de 16h a 19h, a la sala del Pavelló Municipal de Roquetes: Passeig Manel Cid, nº 40 – 43520 – Roquetes.

– Diumenge: sempre abans de les 09h, a la sortida de la Crono Caro.

Tot participant ha de portar, de forma obligatòria i visible: la placa a la part davantera de la bicicleta. Aquell ciclista que no porti col·locada de manera visible la placa de la bicicleta serà exclòs del recorregut per membres de l’organització o per les forces de l’ordre.

• LA PLACA s’ha de dur a la part davantera de la bicicleta ben visible sense doblegar i sense tallar, tampoc es pot amagar ni alterar la publicitat.

• EL XIP va adherit a la placa, formant una unitat amb aquesta per el que esta totalment prohibit tallar o manipular la placa.

El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre l’ús del mateix a altres persones. No s’admetran reclamacions per pèrdua del xip o col·locació en lloc inadequat.

Art. 9.- Per recollir el dorsal ÉS OBLIGATORI presentar el DNI o NIE i la llicència de Ciclisme en el cas que no s’hagi subscrit l’assegurança proposada per l’organització.

Art. 10.- ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.

Art. 11.- El recorregut de la cronoescalada estarà degudament senyalitzat.

Art. 12.- L’organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova d’una ambulancia amb metges en punt estratègic del recorregut: arribada.

Art. 13.- Els avituallaments sòlids i líquids estaran situats a:

· L’arribada, arc de meta, mirador del Port. També hi haurà un servei de bar a la sortida i arribada.

Art. 14.- La prova es podrà realitzar en bicicleta de carretera, MTB, e-bike, tandem, fixed o plegable. Les classificacions de la cronoescalada es dividiràn segons tipus de bicicleta.

Art. 15.- El control de pas es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús de xip, que està adherit a la placa numerada frontal.

El sistema de control de pas ha demostrat la seva total fiabilitat, pel que de manera automàtica es donarà per FINISHER de la Crono Caro 2017 a tots els participants que hagin fet el pas des de la sortida fins a creuar la línia de meta.

Art. 16.- Sistema d’eliminació:

El participant que no respecti una distància òptima entre ciclistes i fagi la cronoescalada engantxat darrera la roda d’un altre ciclista, serà desqualificat de la mateixa.

Art. 17.- Es considerarà Finisher de la Crono Caro 2017 tot participant que realitzi tot el recorregut.

Art. 18.- Tots els participants, hauran de fer cas i seguir les normes de circulació.

Un cop el participant acabi la seva contrarellotge, rebrà un entrepà i beguda, així com podrà seure al mirador del Port i descansar mirant l’espectacular paissatge; després de recuperar forces, cada ciclista baixarà el port pel carril de baixada i sense creuar la linia discontinua. S’ha de tenir en compte que pel carril de pujada encara seguiràn pujant ciclistes participants a la cronoescalada.

Art. 19.- Quan tots els participants arribin, de nou a la sortida, es farà l’entrega de premis amb podi.

Art. 20.- L’organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per la corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractada amb l’organització en cas de no estar federat. Tampoc no es fa solidària de les despeses ni dels deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin sofrir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

Art. 21.- L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix es reserva el dret d’admissió.

Art. 22.- Drets d’imatge. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors de la CRONO CARO 2017 a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

Art. 23.- El sol fet d’inscriures en aquesta prova suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

Art. 24.- De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:

• No respectin les normes de circulació.

• No respectin les consignes de seguretat indicades per la Policia i per l’organització.

• No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.

• Embrutin o degradin l’itinerari, llançant deixalles.

• Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en contra del present reglament.

La Policia, mossos i personal de l’organització, prendran nota d’aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment.

L’organització adquireix el compromís davant la resta de participants i les autoritats de sancionar de manera efectiva. La penalització serà:

• Desqualificació de la prova.

• Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la posterior publicació.

• Prohibició de participar en altres edicions de la prova.

• Les sancions imposades per les autoritats, a les que per la seva actitud pogués fer-se’n mereixedor.

Art. 25.- L’organització designarà un grup de participants, la funció dels quals consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tindran la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant de les conductes descrites en l’article 24. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

Art. 26.- L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o s’ajorna per causes de força major.

Art. 27.- Es recomana a tots els participants fer-se un reconeixement mèdic abans de participar en la prova.

Art. 28.- El participant autoritza el tractament i la cessió de les dades a las entitats organitzadores i col·laboradores d’aquest esdeveniment a efectes de tramitar la inscripció a la prova i gestionar tot el relacionat amb la participació a la marxa. Així mateix autoritza el tractament i la cessió de dades a las entitats organitzadores, patrocinadores i col·laboradores d’aquest esdeveniment disponibles a la web http://www.cronocaro.com , amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial, de manera que aquestes entitats puguin dirigir ofertes dels productes i serveis que comercialitzant por qualsevol medi, inclús per correu electrònic, sms o qualsevol altre medi de comunicació electrònic equivalent. L’informem que podrà exercir davant d’aquesta/s entitat/s el seu dret d’accés rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades persona’ls dirigint-se al email cronocaro@gmail.com

 

logos peus web CronoCaro