Reglament FCC

Art. 1.- La Crono Caro 2018 és una cronoescalada en bicicleta de carretera oberta a tots els ciclistes federats. Categoria Open 19 – 49. Participació: Cadets, Junior, Sub 23, Elit, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60. (Homes i dones).

La Crono Caro 2018 és una prova contrarellotge i que es desenvoluparà en tot moment per carreteres tallades al trànsit rodat, la qual cosa significa que cada ciclista no es trobarà amb cap vehicle durant la ascensió al port; tot i així, cada participant haurà d’extremar les precaucions durant tot el recorregut, respectant sempre el codi de circulació, circulant pel carril de pujada del Port. La Crono Caro està organitzada per Crono Caro Events, cronometratge oficial UCI i reglament FCC – Federació Catalana de Ciclisme, se amb la col·laboració dels Ajuntaments de Tortosa i Roquetes, així com pel Parc Natural dels Ports.

Es pot participar a la Crono Caro 2018 exclusivament en bicicleta de carretera.

Art. 2.- La Crono Caro 2018 tindrà la sortida oficial del recorregut amb el primer participant a les 09h del dissabte 12 de maig. En un recorregut de 8,4 kilòmetres amb arribada al Port – mirador del Portell. Cada ciclista participant sortirà desde una sortida tipus contrarellotge.

Art. 3.- Els drets d’inscripció de la Crono Caro 2018 tenen un cost de:

· Ciclistes Federats: 11€
Inscripcions a la Federació Catalana de Ciclisme: www.ciclisme.cat

Accés directe: https://www.ciclisme.cat/cursa/carretera/crono-caro-cri

Art. 4.- Per participar és obligatori estar en possessió de la corresponent llicència de ciclisme homologada per la UCI o FCC.

La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

Art. 5.- NOMÉS ES CONSIDERA UNA INSCRIPCIÓ VÀLIDA quan s’han abonat els drets d’inscripció. És a dir, NO EXISTEIX la possibilitat de preinscripció i pagament en recollir el dorsal. El pagament només es pot realitzar a través de la web de la FCC – Federació Catalana de Ciclisme.

Art. 6.- Les inscripcions es realitzaran mitjança la passarel·la de pagament de la FCC – Federació Catalana de Ciclisme i les devolucions es regiran en funció de les normes de contractació d’aquesta.

Art. 7.- La inscripció pel recorregut de la Crono Caro 2018 incou xip de control cronòmetre, avituallaments, entrepà i beguda a l’arribada, servei mèdic, calentament previ amb bici spinning.

Art. 8.- ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.

Art. 9.- El recorregut de la cronoescalada estarà degudament senyalitzat.

Art. 10.- L’organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova de dues ambulancies amb metges en punt estratègic del recorregut: arribada i sortida.

Art. 11.- Els avituallaments sòlids i líquids estaran situats a:

· L’arribada, arc de meta, mirador del Portell.

Art. 12.- Les classificacions de la cronoescalada es dividiràn segons categories edad FCC:

Cadets, Junior, Sub 23, Elit, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60. (Homes i dones)

Art. 13.- El control de pas es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús de xip adherit a la bicicleta.

El sistema de control de pas ha demostrat la seva total fiabilitat, pel que de manera automàtica es donarà per FINISHER de la Crono Caro 2018 a tots els participants que hagin fet el pas des de la sortida fins a creuar la línia de meta.

Art. 14.- Sistema d’eliminació:

El participant que no respecti una distància òptima entre ciclistes i fagi la cronoescalada engantxat darrera la roda d’un altre ciclista, serà desqualificat de la mateixa pels arbitres de la FCC.

Art. 15.- Tots els participants, hauran de fer cas i seguir les normes de circulació.

Art. 16.- El podi es realitzará prop de la sortida de la cronoescalada, al finalitzar la contrarellotge tots els participants.

Art. 17.- L’organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per la corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractada amb l’organització en cas de no estar federat. Tampoc no es fa solidària de les despeses ni dels deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin sofrir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

Art. 18.- L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix es reserva el dret d’admissió.

Art. 19.- Drets d’imatge. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors de la CRONO CARO 2018 a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

Art. 20.- El sol fet d’inscriures en aquesta prova suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

Art. 21.- De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:

• No respectin les normes de circulació.

• No respectin les consignes de seguretat indicades per la Policia i per l’organització.

• No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.

• Embrutin o degradin l’itinerari, llançant deixalles.

• Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en contra del present reglament.

La Policia, mossos i personal de l’organització, prendran nota d’aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment.

L’organització adquireix el compromís davant la resta de participants i les autoritats de sancionar de manera efectiva. La penalització serà:

• Desqualificació de la prova.

• Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la posterior publicació.

• Prohibició de participar en altres edicions de la prova.

• Les sancions imposades per les autoritats, a les que per la seva actitud pogués fer-se’n mereixedor.

Art. 22.- L’organització designarà un grup de voluntaris, la funció dels quals consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests voluntaris tindran la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant de les conductes descrites en l’article 21. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

Art. 23.- L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o s’ajorna per causes de força major.

Art. 24.- Es recomana a tots els participants fer-se un reconeixement mèdic abans de participar en la prova.

Art. 25.- El participant autoritza el tractament i la cessió de les dades a las entitats organitzadores i col·laboradores d’aquest esdeveniment a efectes de tramitar la inscripció a la prova i gestionar tot el relacionat amb la participació a la marxa. Així mateix autoritza el tractament i la cessió de dades a las entitats organitzadores, patrocinadores i col·laboradores d’aquest esdeveniment disponibles a la web http://www.cronocaro.com , amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial, de manera que aquestes entitats puguin dirigir ofertes dels productes i serveis que comercialitzant por qualsevol medi, inclús per correu electrònic, sms o qualsevol altre medi de comunicació electrònic equivalent. L’informem que podrà exercir davant d’aquesta/s entitat/s el seu dret d’accés rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades persona’ls dirigint-se al email cronocaro@gmail.com

 

logos peu poster crono caro 2018